คลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS (Mini Load)

คลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS (Mini-Load)คือโซลูชั่นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ต้องลงทุนสูง มีขนาดย่อมและใช้พื้นที่น้อยกว่าคลังสินค้าประเภทอื่น ๆ เป็นระบบจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กที่เก็บเป็นกล่องหรือตะกร้าได้อย่างหนาแน่น เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบ Single Deep และ Double Deep ท้างานได้รวดเร็วและแม่นยำด้วยการควบคุมโดยระบบ WMS/WCS Software เครนที่ใช้สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุไปส่ง ที่ Operator ผู้สั่งงานได้โดยตรง เป็นการท้างานด้วยระบบอัตโนมัติ 100% ที่ประหยัดทั้งเวลาในการจัดเรียงวัสดุเข้าเก็บและการเบิก-จ่าย การท้า Inventory การขนย้าย การสั่งสินค้า ประหยัดพลังงานและแรงงาน สะดวกในการติดตั้งในอาคาร หรือบนอาคาร ใช้ได้ทั้งกับคลังสินค้าอุณหภูทิปกติและห้องเย็น

หมวดหมู่: