แสดง 2 รายการ

Carton Flowrack

Carton Flow Rack

ระบบขับเคลื่อนด้วยแนงโน้มถ่วง โดยป้อนสินค้าจากทางด้านหลังของ Rack ให้ไหลลงตามแนวลาดของราง สู่ด้านหน้า(FIFO) เมื่อสินค้าด้านหน้าถูกยกออก สินค้าด้านในก็จะไหลลงมาแทนที่ ทำให้สินค้ามีการหมุนเวียนอยู่เสมอ

Mini Selective Rack

Medium Duty Shelving System

Medium Duty Rack เหมาะสำหรับงานโหลดระดับกลาง ตามความต้องการที่แตกต่างกันของความสามารถในการรับน้ำหนักสามารถเลือกพาเนลแบบยาวได้ 4 ชนิด ความสูงของชั้นคานถูกปรับโดยระยะห่าง 50 มม. กำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 300 - 500 กิโลกรัมต่อระดับ นี่คือความลึกมาตรฐานที่เราแนะนำ: D = 400/500/600/700/800