เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอช เทค เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 15 ปี ในฐานะ System Integrator หรือผู้รวบรวมระบบสำหรับคลังสินค้า เอช เทคสามารถเลือกสรรค์อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดยีห้อใดที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบการวางระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า รวมทั้งติดตั้งให้ตามความประสงค์ของลูกค้า ตลอดจนให้ บริการดูแลหลังการขาย เอช เทค มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถพัฒนาศักยภาพแข่งขันกับตลาดโลก

วิสัยทัศน์
การบริการฉันท์มิตรเพื่อเลือกหาคำตอบและสิ่งที่ดีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการบริหารจัดการระบบ คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้าทันสมัย ลดความ เสี่ยงและความผิดพลาด ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย
ปฏิรูปธุรกิจไทย
พันธกิจ
ให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ประทับใจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยึดมั่นในความปลอดภัย ซื่อตรง และส่งมอบตรงเวลา
สร้างองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่